PN-G-61026:1962 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Wiercenia małośrednicowe -- Wkłady do graniatek i wrzecion

Zakres

Przedmiotem normy są wkłady do graniatek i wrzecion stosowane w wierceniach małośrednicowych do przenoszenia obrotów wiertnicy lub stołu na graniatkę lub
wrzeciono.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-61026:1962 - wersja polska
Tytuł Wiercenia małośrednicowe -- Wkłady do graniatek i wrzecion
Data publikacji 30-06-1962
Data wycofania 13-09-1973
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 30, Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
ICS 75.180.10