PN-G-57744:1962 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-57744:1965 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wiercenia normalnośrednicowe -- Gwintowniki

Zakres

Przedmiotem normy są gwintowniki, używane przy wierceniach normaInośrednlcowych do wyciągania urwanego przewodu wiertniczego

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-57744:1962 - wersja polska
Tytuł Wiercenia normalnośrednicowe -- Gwintowniki
Data publikacji 23-12-1962
Data wycofania 29-06-1966
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 30, Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
ICS 75.180.10
Zastąpiona przez PN-G-57744:1965 - wersja polska