PN-G-57362:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe -- Obciążniki

Zakres

Ustalono podział na rodzaje, gatunki i odmiany. Ustalono sposób budowy oznaczenia wraz z przykładem. Podano wymagania dotyczące powierzchni, głównych wymiarów, prostoliniowości i materiału, cechowania oraz konserwacji. Określono sposób pakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania sprawdzające wymagania, ocenę wyników badań i postępowanie z partią niezgodną z wymaganiami normy

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-57362:1980 - wersja polska
Tytuł Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe -- Obciążniki
Data publikacji 04-12-1980
Data wycofania 01-12-2005
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Zastępuje PN-G-57362:1972 - wersja polska, PN-G-57364:1965 - wersja polska
ICS 75.180.10