PN-G-57321:1968 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe -- Buty do rur okladzinowych złączkowych

Zakres

Przedmiotem normy są buty do rur okładzinowych złączkowych, przeznaczonych do wzmocnienia dolnego końca kolumny rury, ułatwiania jej zapuszczenia do otworu wiertniczego oraz do rozmieszczania zaczynu cementu poza rurami.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-57321:1968 - wersja polska
Tytuł Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe -- Buty do rur okladzinowych złączkowych
Data publikacji 14-05-1968
Data wycofania 29-06-1974
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 30, Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
Zastępuje PN-G-57321:1960 - wersja polska
ICS 73.100.30