PN-G-57260:1971 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wiercenia małośrednicowe -- Haki wiertnicze

Zakres

Przedmiotem normy są haki wiertnicze stosowane do wszelkich operacji dźwigowych w wiertnictwie m a łoś red n i co wy m. Haki wiertnicze ujęte są w SWW symbolem 0724-29 jako urządzenia wiertnicze pozostałe.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-57260:1971 - wersja polska
Tytuł Wiercenia małośrednicowe -- Haki wiertnicze
Data publikacji 02-04-1971
Data wycofania 06-03-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 30, Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
Zastępuje PN-G-57260:1964 - wersja polska
ICS 73.100.30