PN-G-46207:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Górnicze wyciągi szybowe -- Prowadnice toczne -- Wymagania i badania

Zakres

Podano definicje prowadnicy tocznej, jej zespołów i części, wymagania dotyczące budowy i wykonania prowadnic tocznych, pakowania, transportu i przechowywania. Ustalono wymagania wytrzymałościowe i konstrukcyjne, dokładność wykonania i montażu oraz wymagania technologiczne. Określono warunki montażu, zabezpieczenia przed korozją oraz ustalono wymagania dotyczące cechowania. Podano sposób badań prowadnic tocznych oraz ocenę wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-46207:1997 - wersja polska
Tytuł Górnicze wyciągi szybowe -- Prowadnice toczne -- Wymagania i badania
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 124, Transportu Kopalnianego
ICS 73.100.40