PN-G-46060:1982 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-46060:1992 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Wozy kopalniane -- Wozy średnie resorowane -- Podstawowe parametry

Zakres

Przedmiotem normy są podstawowe parametry wozów kopalnianych średnich resorowanych do urobku, ze skrzyniami wg BN-82/1723-02 na tory o szerokościach zgodnych z PN-80/G-46000, przeznaczonych do stosowania w nowych, modernizowanych i istniejących kopalniach.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-46060:1982 - wersja polska
Tytuł Wozy kopalniane -- Wozy średnie resorowane -- Podstawowe parametry
Data publikacji 24-05-1982
Data wycofania 30-06-1992
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 285, Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych
Zastępuje PN-G-46060:1970 - wersja polska
ICS 73.100.40
Zastąpiona przez PN-G-46060:1992 - wersja polska