PN-G-09003:1972 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-09003:2003 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mapy górnicze -- Umowne znaki obiektów i urządzeń na powierzchni

Zakres

Przedmiotem normy są umowne znaki obiektów i urządzeń znajdujących się na powierzchni obszarów górniczych kopalń podziemnych i odkrywkowych, stosowane na mapach górniczych nowych i całkowicie rekonstruowanych, a przede wszystkim na mapach powierzchni, określonych w PN-84/G-09000/03.
Norma obejmuje umowne znaki nie ujęte w Instrukcji D II oraz uzupełnienia niektórych znaków zamieszczonych w tej instrukcji, wynikające z potrzeb górnictwa.
Norma nie obejmuje umownych znaków odkrywkowych wyrobisk górniczych i urządzeń w nich zainstalowanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-09003:1972 - wersja polska
Tytuł Mapy górnicze -- Umowne znaki obiektów i urządzeń na powierzchni
Data publikacji 13-03-1972
Data wycofania 29-08-2003
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-09003:1970 - wersja polska
ICS 01.080.30, 73.020
Zastąpiona przez PN-G-09003:2003 - wersja polska