PN-G-08033:1972 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-08002-05:1978 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wykrywacze gazów -- Wskaźniki rurkowe dwutlenku węgla -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogól¬ne wymagania i badania jakim powinny odpowiadać wskaźniki rurkowe przeznaczone do szybkiego oznaczania zawartości dwutlenku węgla w miejscach pracy, w których istnieje potencjalne zagrożenie występowania tego gazu w stężeniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego. Wskaźniki rurkowe CO2 powinny być stosowane łącznie z pompką harmonijkową wg PN-64/G-08050. Wskaźniki rurkowe dwutlenku węgla objęte są SWW 1331 131 jako Wykrywacze gazów.Rurki wskaźnikowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-08033:1972 - wersja polska
Tytuł Wykrywacze gazów -- Wskaźniki rurkowe dwutlenku węgla -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 12-06-1972
Data wycofania 01-07-1979
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.100
Zastąpiona przez PN-Z-08002-05:1978 - wersja polska