PN-G-05500:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Basztowe wieże szybowe -- Konstrukcje wsporcze maszyn -- Pomiar i ocena drgań

Zakres

Podano zasady wykonywania pomiarów drgań konstrukcji wsporczych pod maszyny wirujące umieszczone w basztowych wieżach szybowych i wymuszonych pracą tych maszyn. Określono warunki wykonania pomiarów, przyrządy pomiarowe, układy pomiarowo-analizujące oraz sposób wykonywania pomiarów. Podano sposób oceny drgań i informacje, które powinny być zawarte w protokóle sporządzanym po zakończeniu pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-05500:1989 - wersja polska
Tytuł Basztowe wieże szybowe -- Konstrukcje wsporcze maszyn -- Pomiar i ocena drgań
Data publikacji 30-06-1989
Data wycofania 06-08-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
ICS 73.020