PN-G-05162:1963 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przewietrzanie kopalń węgla -- Wydatek i prędkość powietrza

Zakres

Przedmiotem normy są wytyczne obliczania wydatku świeżego powietrza potrzebnego do przewietrzania podziemnych wyrobisk w kopalniach węgla oraz zalecana średnia prędkość powietrza w tych wyrobiskach.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-05162:1963 - wersja polska
Tytuł Przewietrzanie kopalń węgla -- Wydatek i prędkość powietrza
Data publikacji 20-05-1963
Data wycofania 05-04-1982
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
ICS 73.020