PN-G-05100:1998 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Górnictwo -- Podziemne stałe składy materiałów wybuchowych -- Wytyczne projektowania i wykonania

Zakres

Ustalono wymagania, wytyczne dotyczące projektowania i lokalizacji podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych w zakładach górniczych. Podano warunki techniczne, uwzględniane i przestrzegane przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu składów. Określono wymagania dotyczące stałych składów, a w szczególności: lokalizacji, przewietrzania i zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej, ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym i zabezpieczenia przed prądami błądzącymi. Podano definicje 24 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-05100:1998 - wersja polska
Tytuł Górnictwo -- Podziemne stałe składy materiałów wybuchowych -- Wytyczne projektowania i wykonania
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
ICS 73.020