PN-G-03100:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-03100:2014-05 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona pracy w górnictwie -- Warunki klimatyczne kopalń podziemnych -- Wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu

Zakres

Określono sposób wyznaczania empirycznego wskaźnika dodatniego obciążenia termicznego górników, zwanego temperaturą zastępczą klimatu tzk, wyznaczanego z pomiarów wartości temperatury "suchej" i "mokrej" oraz średniej prędkości przepływu powietrza w wyrobisku

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-03100:1997 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy w górnictwie -- Warunki klimatyczne kopalń podziemnych -- Wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu
Data publikacji 20-03-1997
Data wycofania 23-05-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 221, Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
ICS 13.040.30, 73.020
Zastąpiona przez PN-G-03100:2014-05 - wersja polska