PN-G-02800:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50104:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Górnicze analizatory tlenu z czujnikami elektrochemicznymi -- Wymagania ogólne i badania

Zakres

Norma dotyczy górniczych analizatorów tlenu z detektorami elektrochemicznymi, przeznaczonych do kontroli objętościowej zawartości tlenu w powietrzu. Podano 12 terminów z definicjami. Ustalono wymagania konstrukcyjne, wymagania dla charakterystyk metrologicznych i sposób cechowania analizatora. Program badań obejmuje badania pełne i niepełne oraz sposób przeprowadzania badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-02800:1991 - wersja polska
Tytuł Górnicze analizatory tlenu z czujnikami elektrochemicznymi -- Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 30-12-1991
Data wycofania 09-07-2004
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
ICS 73.020, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 50104:2003 - wersja angielska