PN-ETSI EN 319 532-2 V1.1.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 2: Zawartość semantyczna

Zakres

Niniejszy dokument określa zawartość semantyczną wiadomości i poświadczeń stosowanych w usłudze rejestrowanej poczty elektronicznej (REM).
Niniejszy dokument opiera się na ETSI EN 319 522-2 [1] w zakresie całej zawartości semantycznej i wymagań, które mają ogólne zastosowanie do wszystkich usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz określają interpretację i specyficzne wymagania mające zastosowanie tylko dla rejestrowanej poczty elektronicznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 532-2 V1.1.1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 2: Zawartość semantyczna
Data publikacji 12-12-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 532-2 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 35.240.15