PN-ETSI EN 319 532-1 V1.1.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 1: Zasady ogólne i architektura

Zakres

Niniejszy dokument określa logiczny model oraz podstawowe pojęcia usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM). Niniejszy dokument opiera się na ETSI EN 319 522-1 [1] w zakresie wszystkich pojęć i wymagań, które mają ogólne zastosowanie do wszystkich usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz określają interpretację i specyficzne wymagania mające zastosowanie tylko dla rejestrowanej poczty elektronicznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 532-1 V1.1.1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 1: Zasady ogólne i architektura
Data publikacji 12-12-2018
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 532-1 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 35.240.15