PN-ETSI EN 319 531 V1.1.1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług rejestrowanej poczty elektronicznej

Zakres

Niniejszy dokument określa ogólne wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług rejestrowanej poczty elektronicznej, w tym również świadczonych przez nich usług.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
• Wymagań polityki i bezpieczeństwa dla dostawców REMS oraz dostawców kwalifikowanych REMS UE.
• Wymagań ogólnych i bezpieczeństwa dla REMS i kwalifikowanych REMS UE.
Niniejszy dokument nie określa wymagań dotyczących połączeń wewnętrznych.
Niniejszy dokument ma na celu zebranie wspólnych i uznanych na całym świecie wymagań dotyczących bezpiecznego i realizowanego w niezawodny sposób rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Szczególna uwaga została położona na rozporządzenie (UE) nr 910/2014 [i.1].
Niemniej skutki prawne usług implementowanych zgodnie z niniejszym dokumentem są poza zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 531 V1.1.1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług rejestrowanej poczty elektronicznej
Data publikacji 26-03-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 531 V1.1.1:2019 [IDT]
ICS 35.240.15