PN-ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego -- Część 4-3: Powiązania - Możliwości/wymagania dotyczące powiązań

Zakres

Niniejszy dokument zawiera powiązania informacji dotyczących interfejsu wspólnej usługi, której semantyka jest określona w ETSI EN 319 522-2 [1] i której format jest określony w ETSI EN 319 522-3 [2], dla konkretnych usług dostarczanych przez biznesową usługę wyszukiwania metadanych OASIS [3] oraz usługę publikacji metadanych OASIS [4]. Ponadto niniejszy dokument określa sposób ustanowienia zaufania pomiędzy systemami ERDS przez użycie zaufanej listy [5], w tym systemu zaufanej listy UE stosowanej dla kwalifikowanych usług zaufania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 910/2014 [i.1] stosując format zaufanej listy określonej przez odpowiednią decyzję wykonawczą komisji (UE) 2015/1505 [i.3] oraz za pomocą domeny PKI.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego -- Część 4-3: Powiązania - Możliwości/wymagania dotyczące powiązań
Data publikacji 12-12-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 35.240.15