PN-ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016-05 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Protokół znakowania czasem oraz profile tokenu znacznika czasu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono profil protokołu znakowania czasem oraz token znacznika czasu zdefiniowany w IETF RFC 3161 [1], obejmujący opcjonalnie ESSCertIDv2, zaktualizowany w IETF RFC 5816 [4]. W niniejszym dokumencie określono co wspiera klient znakowania czasem, oraz co wspiera serwer znakowania czasem.
Walidacja znacznika czasu nie została uwzględniona w zakresie niniejszego dokumentu i jest określona w ETSI EN 319 102 [i.4]. W Załączniku C określono typ nośnika oraz rozszerzenie nazwy pliku tokenów znacznika czasu.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016-05 - wersja polska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Protokół znakowania czasem oraz profile tokenu znacznika czasu
Data publikacji 25-10-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.15, 35.040.01