PN-ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Protokół znakowania czasem oraz profile tokenu znacznika czasu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono profil dla protokołu znakowania czasem oraz token znacznika czasu określony w IETF RFC 3161 [1], włącznie z opcjonalną aktualizacją ESSCertIDv2 w IETF RFC 5816 [4]. Określono w nim, co wspiera klient znakowania czasem oraz co wspiera serwer znakowania czasem. Walidacja znacznika czasu nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu i jest zdefiniowana w ETSI EN 319 102 [i.4] . Załącznik C określa rodzaj i rozszerzenie plików dla tokenów znacznika czasu.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Protokół znakowania czasem oraz profile tokenu znacznika czasu
Data publikacji 06-05-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 422 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.15, 35.040.01