PN-ETSI EN 319 412-5 V1.1.1:2013-09 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile dla dostawców zaufanych usług wydających certyfikaty -- Część 5: Rozszerzenia dla profilu certyfikatu kwalifikowanego

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano profil dla certyfikatu kwalifikowanego, na podstawie definicji technicznych zawartych w RFC 3739 [4], które mogą być użyte, spełniając wymagania zawarte w załącznikach I i II europejskiej Dyrektywy o podpisach elektronicznych 1999/93/WE [1]. Niniejszy profil dla certyfikatu kwalifikowanego oraz certyfikat kwalifikowany IETF zgodny z RFC 3739 [4] odnoszą się do certyfikatów kwalifikowanych w różnych kontekstach, zatem pojęcie 'certyfikat kwalifikowany' jest używane w nieco innych znaczeniach. Podczas gdy profil IETF używa pojęcia 'certyfikat kwalifikowany' w uniwersalnym kontekście, niezależnym od lokalnych wymagań prawnych, niniejszy profil jawnie opisuje certyfikat kwalifikowany zgodnie z definicją zawartą w europejskiej Dyrektywie o podpisach elektronicznych 1999/93/WE [1]

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 412-5 V1.1.1:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile dla dostawców zaufanych usług wydających certyfikaty -- Część 5: Rozszerzenia dla profilu certyfikatu kwalifikowanego
Data publikacji 27-09-2013
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 412-5 V1.1.1:2013 [IDT]
ICS 35.240.15, 35.040.01