PN-ETSI EN 319 411-2 V2.1.1:2016-05 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających europejskie (UE) certyfikaty kwalifikowane

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania polityki i bezpieczeństwa dla wydawania, utrzymania i zarządzania cyklem życia certyfikatów kwalifikowanych UE zdefiniowanych w Rozporządzeniu (UE) N° 910/2014 [i.1]
Te wymagania polityki i bezpieczeństwa odnoszą się do referencyjnej polityki certyfikacji dla wydawania, utrzymania i zarządzania cyklem życia certyfikatów kwalifikowanych UE wydawanych dla osób fizycznych (w tym osób fizycznych związanych z osobą prawną lub stroną internetową) a także osób prawnych (w tym osób prawnych związanych ze stroną internetową).
Niniejszy dokument nie precyzuje, jak określone wymagania mogą być oceniane przez niezależny podmiot, w tym wymagania dotyczące informacji, które należy udostępnić takim niezależnym asesorom lub wymagania dotyczące takich asesorów. Niniejszy dokument w załączniku B zawiera jednak listę kontrolną wymogów polityki specyficznych dla TSP wydających certyfikaty kwalifikowane UE (wyrażone w niniejszym dokumencie), jak również wszystkich wymagań zawartych w odniesieniu do ETSI EN 319 411-1 [2] i ETSI EN 319 401 [1], które mogą być wykorzystane przez TSP do przygotowania oceny własnych praktyk w odniesieniu do niniejszego dokumentu i / lub przez asesora podczas prowadzenia oceny dla potwierdzenia, że TSP spełnia wymagania dla wydawania certyfikatów kwalifikowanych na mocy Rozporządzenia (UE) nr 910/2014 [I.1].
UWAGA: Patrz ETSI EN 319 403 [i.6] w zakresie wytycznych dotyczących oceny procesów i usług TSP.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ETSI EN 319 411-2 V2.1.1:2016-05/Ap1:2016-11E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 411-2 V2.1.1:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających europejskie (UE) certyfikaty kwalifikowane
Data publikacji 06-05-2016
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 411-2 V2.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.15, 35.040.01
Elementy dodatkowe PN-ETSI EN 319 411-2 V2.1.1:2016-05/Ap1:2016-11E