PN-ETSI EN 319 411-1 V1.1.1:2016-05 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono powszechnie stosowane wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania (TSP) wydających certyfikaty klucza publicznego, w tym certyfikaty zaufanych stron internetowych.
Wymagania polityki i bezpieczeństwa są definiowane w kategoriach wymagań w zakresie wydawania, utrzymania i zarządzania cyklem życia certyfikatów. Te wymagania polityki i bezpieczeństwa odnoszą się do sześciu referencyjnych polityk certyfikacji określonych w Rozdziale 5.
Ramy dla określania wymagań polityki dla TSP wydających certyfikaty w określonym kontekście, w którym mają zastosowanie szczególne wymagania, określono w Rozdziale 7.
Niniejszy dokument zawiera wymogi dla hierarchii CA, jednak jest to ograniczone do wspierania polityk w sposób określony w niniejszym dokumencie. Nie obejmuje natomiast wymagań dla głównych i pośrednich urzędów certyfikacji dla innych celów.Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
- ogólnych wymagań certyfikacji dotyczących wsparcia mechanizmów kryptograficznych, w tym cyfrowych podpisów i pieczęci;
- ogólnych wymagań dla urzędów certyfikacji wydających certyfikaty TLS/SSL;
- ogólnych wymagań stosowania kryptografii do uwierzytelniania i szyfrowania.
W niniejszym dokumencie nie określono, w jaki sposób spełnienie określonych wymagań może być oceniane przez niezależny podmiot, w tym wymagań dotyczących informacji, które należy udostępnić takim niezależnych oceniającym lub wymagań dotyczących takich oceniających..
UWAGA: Patrz ETSI EN 319 403 [i.2] w zakresie wytycznych dotyczących oceny procesów i usług TSP. Niniejszy dokument odwołuje się do ETSI EN 319 401 [8] w zakresie ogólnych wymagań polityki wspólnych dla wszystkich klas usług TSP.
Jednak niniejszy dokument zawiera w załączniku C listę kontrolną wymagań polityki specyficznych dla TSP wydających certyfikaty (tak, jak to wyrażono w niniejszym dokumencie), w tym wymagań ogólnych, które są niezależne od rodzaju usługi (tak, jak to wyrażono w ETSI EN 319 401 [8]).
Niniejszy dokument zawiera postanowienia zgodne z wymaganiami z CA/Browser Forum w EVCG [4] i BRG [5].

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 411-1 V1.1.1:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 06-05-2016
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 411-1 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.15, 35.040.01