PN-ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015-12 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ocena zgodności dostawców zaufanych usług -- Wymagania dotyczące organów oceniających zgodność dostawców zaufanych usług

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące kompetencji, spójnego działania i bezstronności organów oceniających i certyfikujących zgodność dostawców zaufanych usług (TSP) oraz świadczonych przez nich zaufanych usług, zmierzające do spełnienia zdefiniowanych kryteriów deklarowanej zgodności.
UWAGA: Wymagania te są niezależne od typu i klasy świadczonej zaufanej usługi.
Niniejszy dokument stosuje ogólne wymagania ISO/IEC 17065 [1] do specyficznych wymagań oceny zgodności TSP
.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015-12/Ap1:2016-10E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ocena zgodności dostawców zaufanych usług -- Wymagania dotyczące organów oceniających zgodność dostawców zaufanych usług
Data publikacji 18-12-2015
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015 [IDT]
ICS 35.240.30
Elementy dodatkowe PN-ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015-12/Ap1:2016-10E