PN-ETSI EN 319 162-2 V1.1.1:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Powiązane Kontenery Podpisu (ASiC) -- Część 2: Dodatkowe kontenery ASiC

Zakres

Określone środowiska lub zastosowania mogą mieć dodatkowe wymagania, które nie są uwzględnione przez kontenery bazowe określone w części 1 normy [2] dotyczącej ASiC, a które mogą dotyczyć budowy kontenera przy użyciu podstawowych części składowych tam zdefiniowanych lub dodatkowych części składowych. Niniejszy dokument odnosi się do takiego specyficznego dodatkowego wykorzystania ASiC w celu zastosowania do kontenerów, które zbierają razem dokumenty elektroniczne, w tym wspierane przez OCF , ODF i UCF, określając jak te formaty kontenera mogą być używane do powiązania podpisów cyfrowych z dowolnymi obiektami danych w kontenerze.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 319 162-2 V1.1.1:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Powiązane Kontenery Podpisu (ASiC) -- Część 2: Dodatkowe kontenery ASiC
Data publikacji 16-06-2016
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 162-2 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.01, 35.040.01