PN-ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016-06 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 2: Dodatkowe profile podpisów w formacie PAdES

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wiele profili podpisów cyfrowych w formacie PAdES, które są podpisami cyfrowymi osadzonymi w pliku PDF.
W niniejszym dokumencie przedstawiono profil stosowany w podpisach PDF, opisany w ISO 32000-1 [1] oraz wzorowany na podpisach cyfrowych CMS [i.6], który pozwala na większą interoperacyjność podpisów w formacie PDF poprzez uwzględnienie dodatkowych ograniczeń wykraczających poza te określone w ISO 32000-1 [1]. Ten pierwszy profil nie jest związany z ETSI EN 319 142-1 [4].
W niniejszym dokumencie przedstawiono również drugi zestaw profili, które rozszerzają zakres profilu określonego dla PAdES w Części 1 [5]N1), zachowując pewne cechy zwiększające interoperacyjność podpisów w formacie PAdES. Profile te definiują trzy poziomy rozszerzonych podpisów w formacie PAdES, uwzględniające wzrastające wymagania związane z długoterminową ważnością podpisów, w taki sposób, że określony poziom zawsze obejmuje wszystkie wymagania dotyczące poziomów niższych. Te rozszerzone podpisy w formacie PAdES oferują wyższy stopień opcjonalności niż bazowe podpisy w formacie PAdES określone w ETSI EN 319 142-1 [4].
W niniejszym dokumencie określono także trzeci profil, do zastosowania w dowolnym dokumencie XML podpisanym podpisami w formacie XAdES i osadzonego w pliku PDF.
Profile określone w niniejszym dokumencie zapewniają równoważne wymagania dla profili ustanowionych w ETSI TS 102 778 [i.10].
Procedur dotyczących składania, rozszerzania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie PAdES nie uwzględniono w zakresie niniejszego dokumentu; określono je w ETSI EN 319 102-1 [i.11]. Wytyczne dotyczące składania, rozszerzania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie PAdES oraz wykorzystania różnych atrybutów określono w ETSI TR 119 100 [i.9].
Niniejszy dokument nie dubluje podstawowych wymagań powołanych norm, lecz ma na celu maksymalizację interoperacyjności podpisów cyfrowych w różnych obszarach biznesowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016-06 - wersja polska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 2: Dodatkowe profile podpisów w formacie PAdES
Data publikacji 28-06-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.01, 35.040.01