PN-ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 2: Dodatkowe profile podpisów w formacie PAdES

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wiele profili podpisów cyfrowych w formacie PAdES, które są podpisami cyfrowymi wbudowanymi w plik PDF.
Niniejszy dokument zawiera profil do stosowania w podpisach w formacie PDF, tak jak to opisano w ISO 32000-1 [1], w oparciu o podpisy cyfrowe w formacie CMS [i.6], który pozwala na większą interoperacyjność podpisów w formacie PDF poprzez uwzględnienie dodatkowych ograniczeń wykraczających poza określone w ISO 32000-1 [1]. Ten pierwszy profil nie jest związany z ETSI EN 319 142-1 [4].
Niniejszy dokument zawiera również drugi zestaw profili, które rozszerzają zakres profilu określonego dla PAdES w części 1 [5], zachowując pewne cechy, które zwiększają interoperacyjność podpisów w formacie PAdES. Profile te definiują trzy poziomy rozszerzonych podpisów w formacie PAdES, uwzględniające wzrastające wymagania związane z długoterminową ważnością podpisów, w taki sposób, że określony poziom zawsze obejmuje wszystkie wymagania dotyczące poziomów niższych. Te rozszerzone podpisy w formacie PAdES oferują wyższy stopień opcjonalności, niż bazowe podpisy w formacie PAdES określone w ETSI EN 319 142-1 [4].
W niniejszym dokumencie określono także trzeci profil do zastosowania w dowolnym dokumencie XML podpisanym podpisami w formacie XAdES i osadzonego w pliku PDF
Profile określone w niniejszym dokumencie stanowią równoważne wymagania dla profili ustanowionych w ETSI TS 102 778 [i.10].
Procedury do składania, rozszerzania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie PAdES nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu i są określone w ETSI EN 319 102-1 [i.7]. Wytyczne dotyczące składania, rozszerzania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie PAdES oraz wykorzystania różnych atrybutów, określonych w niniejszym dokumencie zostały podane w ETSI TR 119 100 [i.9].
Niniejszy dokument nie dubluje podstawowych wymagań powołanych norm, lecz ma na celu maksymalizację interoperacyjności podpisów cyfrowych w różnych obszarach biznesowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 2: Dodatkowe profile podpisów w formacie PAdES
Data publikacji 14-06-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.01, 35.040.01