PN-ETSI EN 319 142-1 V1.1.1:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie PAdES

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podpisy cyfrowe w formacie PAdES. Podpisy w formacie PAdES są zbudowane w oparciu o podpisy w formacie PDF określone w ISO 32000-1 [1] z alternatywnym kodowaniem podpisu w celu wsparcia formatów podpisu równoważnych formatowi podpisu CAdES określonym w ETSI EN 319 122-1 [2], przez włączenie podpisanych i niepodpisanych atrybutów, które spełniają pewne wspólne wymagania (takie jak na przykład długi termin ważności podpisów cyfrowych) w szeregu przypadków użycia.
W niniejszym dokumencie określono formaty dla podpisów bazowych w formacie PAdES, które zapewniają podstawowe cechy niezbędne w szerokim zakresie zastosowań biznesowych i rządowych związanych z procedurami elektronicznymi i komunikacją elektroniczną, może on być wykorzystywany w szerokim zakresie środowisk, w których istnieje wyraźna potrzeba interoperacyjności podpisów cyfrowych stosowanych w dokumentach elektronicznych.
W niniejszym dokumencie określono cztery poziomy podpisów bazowych w formacie PAdES, uwzględniające wzrastające wymagania związane z długoterminową ważnością podpisów, w taki sposób, że określony poziom zawsze obejmuje wszystkie wymagania dotyczące poziomów niższych. Każdy poziom wymaga obecności pewnych atrybutów PAdES odpowiednio wyprofilowanych w celu zredukowania opcjonalności tak, jak to tylko jest możliwe.
Procedury do składania, rozszerzania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie PAdES nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu i są określone w ETSI EN 319 102-1 [i.5].
Wytyczne dotyczące składania, rozszerzania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie PAdES oraz wykorzystania różnych atrybutów, określonych w niniejszym dokumencie zostały podane w ETSI TR 119 100 [i.4].
Niniejszy dokument ma na celu wspieranie podpisów cyfrowych w różnych ramach regulacyjnych.
UWAGA: W szczególności, ale nie wyłącznie, formaty podpisów cyfrowych PAdES określone w niniejszym dokumencie mają na celu wspieranie podpisów elektronicznych, zaawansowanych podpisów elektronicznych, kwalifikowanych podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, zaawansowanych pieczęci elektronicznych oraz kwalifikowanych pieczęci elektronicznych według Rozporządzenia (UE) nr 910/2014 [i.2].

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 319 142-1 V1.1.1:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie PAdES
Data publikacji 14-06-2016
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 142-1 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.01, 35.040.01