PN-ETSI EN 305 550-2 V1.2.1:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w zakresie od 40 GHz do 246 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących głównych typów urządzeń bliskiego zasięgu:
- podstawowych urządzeń bliskiego zasięgu obejmujących alarmy, urządzenia do telesterowania, telemetrii, ogólnie transmisji danych, itp.
Wymienione typy urządzeń są przystosowane do pracy w pasmach częstotliwości położonych wewnątrz zakresu do 40 GHz do 246 GHz i posiadają:
- wyjściowe łącze częstotliwości radiowej (RF) i antenę
dedykowaną albo antenę zintegrowaną.
- mogą mieć zastosowanie wszystkie rodzaje modulacji.
W dokumencie zamieszczono tablicę zawierającą listę pasm częstotliwości wyznaczonych dla SRD w Zaleceniu CEPT/ERC 70-03, aktualną na dzień wydania niniejszego dokumentu.
UWAGA 1: Pasma te znalazły najszersze zastosowanie w krajach CEPT, ale nie należy zakładać, że wszystkie wyznaczone pasma są stosowane we wszystkich krajach. Przewiduje się , ze te pasma częstotliwości będą wdrażane i w przyszłości. Pasma te to:
57 GHz do 64 GHz,
61,0 GHz do 61,5 GHz,
122 GHz do 123 GHz,
244 GHz do 246 GHz.
UWAGA 2: Należy zauważyć, że inne pasma częstotliwości z zakresu od 40 GHz do 246 GHz mogą mieć zastosowanie dla urządzeń SRD w danym kraju zgodnie z Zaleceniem CEPT/ERC 70-03 albo w drodze wdrożenia do Krajowych Radiowych Interfejsów i dokumentów związanych z NRI.
UWAGA 3: W odniesieniu do parametrów niezharmonizowanych krajowe administracje mogą określić pewne warunki takie jak rodzaj modulacji, częstotliwości, odstępy sąsiednio kanałowe, maksymalna moc promieniowana, cykl pracy i stosowanie systemu limitowania mocy, jako warunku wydania ogólnej lub indywidualnej licencji albo jako wydania praw do wykorzystanie widma , albo warunku dopuszczenia do pracy bez zezwolenia, co ma miejsce w większości przypadków stosowania urządzeń SRD.
Niniejszy dokument obejmuje stacje stacjonarne, ruchome i przenośne.
UWAGA 4: Lista takich EN jest podana pod adresem http://www.newapproach.org.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 550-2 V1.2.1:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w zakresie od 40 GHz do 246 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 29-07-2015
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 550-2 V1.2.1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.20, 33.100.01