PN-ETSI EN 305 550-2 V1.1.1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w zakresie od 40 GHz do 246 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Omówiono urządzenia bliskiego zasięgu wliczając w to alarmy, urządzenia do sterowania, do telemetrii, do transmisji danych itp., pracujące w zakresie częstotliwości od 40 GHz do 246 GHz z dowolnymi rodzajami modulacji i posiadające albo radiowe złącze wyjściowe połączone z anteną zewnętrzną lub antenę zintegrowaną. Uwzględniono urządzenia pracujące jako stacje stałe, ruchome i przenośne. Określono wymagania techniczne zapewniające zgodność urządzeń z postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE (artykuł 3 punkt 2)

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 550-2 V1.1.1:2012 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w zakresie od 40 GHz do 246 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 23-02-2012
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 550-2 V1.1.1:2011 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.20, 33.100.01