PN-ETSI EN 305 550-1 V1.1.1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w zakresie od 40 GHz do 246 GHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań

Zakres

Podano parametry techniczne i metody badań urządzeń bliskiego zasięgu ogólnego przeznaczenia wliczając w to alarmy, urządzenia do sterowania, do telemetrii, do transmisji danych itp. pracujące w zakresie częstotliwości od 40 GHz do 246 GHz z dowolnymi rodzajami modulacji i posiadające albo radiowe złącze wyjściowe połączone z anteną zewnętrzną lub antenę zintegrowaną. Uwzględniono urządzenia pracujące jako stacje stałe, ruchome i przenośne. Określono warunki badań, wartości graniczne parametrów dla nadajników i odbiorników i metody pomiarowe tych urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 550-1 V1.1.1:2012 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w zakresie od 40 GHz do 246 GHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań
Data publikacji 23-02-2012
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 550-1 V1.1.1:2011 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01