PN-ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Zintegrowane szerokopasmowe kablowe sieci telekomunikacyjne (CABLE) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 4-4: Oceny projektowe -- Kablowe sieci dostępowe

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje wymagania dotyczące globalnych KPI w zarządzaniu energią (oznaczonych jako KPIEP) i opartych na celowych KPI zużycia energii, związanych z następującymi celami szerokopasmowych sieci dostępowych operatora kablowego:
● zużycie energii;
● energia odnawialna.
Wymagania te są odwzorowaniem koncepcji z ETSI EN 305 200-1.
Zarządzanie energią w kablowych sieciach dostępowych składa się z kilku niezależnych warstw. Niniejszy dokument dotyczy działania infrastruktury wspomagającej normalne funkcjonowanie urządzeń ICT w kablowej sieci dostępowej (np. dystrybucja zasilania, ochrona i zabezpieczenia). Niniejszy dokument nie dotyczy innych warstw, takich jak działania samych urządzeń ICT, wykorzystania dostępnej mocy obliczeniowej i warstw związanych z końcowymi usługami (np. mocy obliczeniowej wymaganej przez określone produkty) lub warstwy nakładkowe (np. energii wymaganej przez określone produkty).
Wpływ na środowisko i zarządzanie różnymi źródłami energii są poza zakresem niniejszego dokumentu.
W niniejszym dokumencie:
● rozdział 4 opisuje parametry energii w kablowych sieciach dostępowych wykorzystujących
DOCSIS 3.0 lub DOCSIS 3.1
z uwzględnieniem/wykluczeniem różnych źródeł energii;
● rozdział 5 specyfikuje wymagania dotyczące pomiaru, obliczania, klasyfikacji i raportowania KPIEP.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Zintegrowane szerokopasmowe kablowe sieci telekomunikacyjne (CABLE) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 4-4: Oceny projektowe -- Kablowe sieci dostępowe
Data publikacji 31-10-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 33.020