PN-ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Ruchome szerokopasmowe sieci dostępowe

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje wymagania dotyczące globalnego KPI do zarządzania energią (KPIEM) i jego powiązania z KPI odnoszącymi się do następujących aspektów szerokopasmowych wdrożeń ruchomych sieci dostępowych: - zużycia energii; - efektywności zadań; - energii odnawialnej. Te wymagania są odwzorowaniem ogólnych wymagań z ETSI EN 305 200-1. Zarządzanie energią w ruchomych sieciach dostępowych obejmuje kilka niezależnych warstw. Niniejszy dokument odnosi się do działania infrastruktur wspomagających normalne funkcjonowanie urządzeń ICT w sieci dostępowej (np. dystrybucja energii zasilania, sterowanie środowiskiem, ochrona i bezpieczeństwo). Niniejszy dokument nie dotyczy innych warstw, takich jak działanie samych urządzeń ICT, sprawności wykorzystania dostępnej mocy obliczeniowej i innych warstw związanych z końcowymi usługami (np. mocy obliczeniowej wymaganej do określonych produktów) lub warstw nałożonych (np. zużycia energii na określony produkt). Wpływ różnych źródeł energii na środowisko i zarządzanie wykracza poza zakres niniejszego dokumentu. W niniejszym dokumencie: - rozdział 4 opisuje parametry energii do zasilania ruchomych sieci dostępowych, łącznie z udziałami/wykluczeniami różnych źródeł energii; - rozdział 5 specyfikuje wymagania dotyczące pomiarów, obliczania klasyfikacji i raportowania KPIEM.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Ruchome szerokopasmowe sieci dostępowe
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 33.020