PN-ETSI EN 305 174-5-1 V1.3.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów -- Część 5-1: Infrastruktury sieci klienta -- Domy (pojedynczy najemca)

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje ogólne zagadnienia inżynierskie różnych infrastruktur szerokopasmowych, umożliwiających najefektywniejsze zarządzanie energią (oraz zarządzanie innymi zasobami) i odpowiednie miary obsługi wyeksploatowanych (EoL) urządzeń ICT.
Niniejszy dokument specyfikuje wymagania dotyczące zarządzania zasobami infrastruktur sieci klientów w domach (pojedynczych najemców), będącymi adresatami usług szerokopasmowych, jako kombinacji:
● Zarządzania energią podczas utrzymywania lub podnoszenia poziomu obsługi, poprzez wymagania, aby w nowych, przebudowanych i istniejących budynkach:
i) wybrane urządzenia w pomieszczeniach klienta i związane z nimi zasilacze spełniały określone wymagania dotyczące zużycia energii i efektywności energetycznej (przez porównanie z zewnętrznymi wzorcami);
ii) zapewnić odpowiednie miejsce i drogi do prowadzenia okablowania.
● EoL urządzeń ICT poprzez powołanie ETSI EN 305 174-8.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 305 174-5-1 V1.3.1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów -- Część 5-1: Infrastruktury sieci klienta -- Domy (pojedynczy najemca)
Data publikacji 21-12-2018
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 305 174-5-1 V1.3.1:2018 [IDT]
ICS 33.020