PN-ETSI EN 303 980 V1.1.1:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacjonarnych i poruszających się stacji naziemnych komunikujących się niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (NEST) w pasmach częstotliwości od 11 GHz do 14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje charakterystyki techniczne i metody pomiarów dla stacjonarnych i poruszających się stacji naziemnych komunikujących się niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (NEST) w pasmach częstotliwości FSS od 11 GHz do 14 GHz, o następujących charakterystykach:
• NEST jest zaprojektowany zarówno do pracy w ruchu jak i stacjonarnej.
• NEST pracuje w ruchu na różnych platformach, takich jak kolej, statki morskie, statki powietrzne i inne, a więc może być przedmiotem przypadkowych zakłóceń i przerw łącza satelitarnego.
• NEST pracuje jako część systemu satelitarnego używanego do komunikacji szerokopasmowej.
• NEST składa się ze wszystkich urządzeń, elektrycznych i mechanicznych, od samej anteny do interfejsu z innymi urządzeniami komunikacyjnymi na platformie ruchomej.
• NEST zawiera jeden lub więcej promienników i i zgodnie z tym należy interpretować ogólny schemat systemu przedstawiony na rysunku 1.
• Częstotliwości nadawcze i odbiorcze pokazano w tablicy 1.
Tablica 1: Pasma częstotliwości
Pasma częstotliwości
Nadawanie (ziemia-kosmos) Od 14,0 GHz do 14,50 GHz
Odbieranie (kosmos-ziemia) Od 10,70 GHz do 12,75 GHz

• NEST nadaje w zakresie częstotliwości od 14,0 GHz do 14,50 GHz.
• NEST odbiera w zakresie częstotliwości od 10,70 GHz do 12,75 GHz.
• NEST nadaje z kątami elewacji 50° lub większymi, względem lokalnego horyzontu.
• NEST używa polaryzacji liniowej lub kołowej.
• NEST komunikuje się z satelitami niegeostacjonarnymi.
• NEST jest zaprojektowany do pracy bezobsługowej.
• NEST jest sterowany i monitorowany przez funkcję sterowania siecią (NCF). NCF jest poza zakresem niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument stosuje się do NEST z jego wyposażeniem dodatkowym i jego różnymi portami telekomunikacyjnymi, gdy pracuje on wewnątrz wartości granicznych profilu środowiska pracy jak to zadeklarował stosujący i gdy został zainstalowany, według deklaracji stosującego lub dokumentacji użytkownika, tak jak to jest wymagane.
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU pod warunkami zidentyfikowanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 980 V1.1.1:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacjonarnych i poruszających się stacji naziemnych komunikujących się niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (NEST) w pasmach częstotliwości od 11 GHz do 14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 24-04-2018
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 980 V1.1.1:2017 [IDT]
ICS 33.070.40