PN-ETSI EN 303 978 V1.1.2:2013-11 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP), które mają niżej podane charakterystyczne cechy:
ESOMP jest zaprojektowana do pracy zarówno w ruchu jak i na postoju.
ESOMP pracuje na różnego rodzaju ruchomych platformach, takich jak pociągi, statki morskie, samoloty oraz inne środki transportu i z tego powodu jej łącza satelitarne mogą być narażone na chwilowe zakłócenia i przerwy.
ESOMP pracuje jako część sieci satelitarnej (o strukturze gwiazdy, kraty lub jako łącze punkt-punkt), wykorzystywanej do rozprowadzania i/lub wymiany informacji.
ESOMP składa się z wszystkich urządzeń elektrycznych i mechanicznych, począwszy od swojej anteny aż do interfejsu z innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, zainstalowanymi w pojeździe (zwykle traktowanymi jako interfejs ziemski).
ESOMP nadaje w zakresie częstotliwości od 27,50 GHz do 30,00 GHz, który jest pasmem przydzielonym satelitarnej służbie stałej (FSS) (dla kierunku Ziemia-kosmos) oraz innym służbom. Jednak działanie ESOMP może zostać ograniczone do zakresu częstotliwości od 29,50 GHz do 30,00 GHz w tych krajach, i w ich pobliżu, w których służbie stałej (FSS) przydzielono inne zakresy częstotliwości. Miejscowe przepisy mogą zezwalać na pracę w tych zakresach częstotliwości.
ESOMP odbiera na jednej lub większej liczbie częstotliwości z zakresu od 17,30 GHz do 20,20 GHZ (FSS) i opcjonalnie z zakresu od 21,40 GHz do 22,00 GHZ (BSS) (patrz uwaga).
UWAGA: Stosowanie przez ESOMP tego pasma BSS jest opcjonalne.
•ESOMP wykorzystuje polaryzację liniową lub kołową.
ESOMP pracuje poprzez satelitę geostacjonarnego (lub grupę wspólnie ulokowanych satelitów geostacjonarnych) umieszczonego w odstępach nie mniejszych niż 2° względem innego satelity geostacjonarnego, pracującego w tym samym zakresie częstotliwości i obsługującego ten sam obszar ziemi.
UWAGA 1: ESOMP może pracować z satelitami rozstawionymi w odstępach mniejszych niż 2°, przy uwzględnieniu dodatkowych ograniczeń operacyjnych, które są poza zakresem niniejszego dokumentu.
ESOMP zaprojektowano do pracy bezobsługowej.
ESOMP jest sterowana i nadzorowana przez system sterowania siecią (NCF). To działanie może być przeprowadzane centralnie (np. w sieci ESOMP ze stacją centralną) lub w ESOMP z wykorzystaniem niezależnego sterowania. NCF nie mieści się w zakresie tego dokumentu.
Niniejszy dokument dotyczy ESOMP razem z jej wyposażeniem dodatkowym oraz jej różnorodnymi portami telekomunikacyjnymi, pracującymi z zachowaniem wartości granicznych profilu środowiska, podanych przez dostawcę, oraz instalowanej z zachowaniem wymagań zawartych w deklaracji dostawcy lub w instrukcji użytkownika.
Przewiduje się, że niniejszy dokument spełni wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/WE (dyrektywy R&TTE), w którym stwierdzono, że “... urządzenia radiowe powinny być zbudowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo przeznaczone do radiokomunikacji ziemskiej/kosmicznej i zasoby orbitalne, bez po¬wodowania szkodliwych zakłóceń”.
UWAGA 2: Ograniczenia operacyjne są definiowane przez krajowe administracje i przez odpowiednie decyzje ECC.
W odniesieniu do urządzeń, których dotyczy niniejszy dokument, można również stosować inne EN, w których sprecyzowano wymagania techniczne dotyczące podstawowych warunków podanych w pozostałych częściach artykułu 3 dyrektywy 1999/5/WE (dyrektywy R&TTE).
UWAGA 3: Spis takich EN zamieszczono na stronie internetowej http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 978 V1.1.2:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 27-11-2013
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 978 V1.1.2:2013 [IDT]
ICS 33.070.40