PN-ETSI EN 303 681-4 V1.1.2:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń radiowych (RE) dla uogólnionej architektury rekonfiguracji oprogramowania -- Część 4: Uogólniony interfejs programowania radiowego (gRPI)

Zakres

Niniejszy dokument definiuje uogólniony interfejs programowania radiowego (gRPI) do rekonfiguracji urządzeń radiowych RE, z wyjątkiem rekonfigurowalnych urządzeń ruchomych, które są objęte dokumentami od [i.4] do [i.9]. Opracowanie oparto na przypadkach zastosowań zdefiniowanych w ETSI TR 103 585, na wymaganiach systemowych zdefiniowanych w ETSI EN 303 641 i na architekturze odnoszącej się do rekonfiguracji radiowej dla rekonfigurowalnych RE zdefiniowanej w ETSI EN 303 648.
Niniejszy dokument będzie opierać się na ETSI EN 303 146-4 i zawiera uogólnioną definicję interfejsu programowania radiowego (gRPI).

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 681-4 V1.1.2:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń radiowych (RE) dla uogólnionej architektury rekonfiguracji oprogramowania -- Część 4: Uogólniony interfejs programowania radiowego (gRPI)
Data publikacji 23-02-2021
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 681-4 V1.1.2:2020 [IDT]
ICS 33.060.99