PN-ETSI EN 303 681-1 V1.1.2:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń radiowych dla uogólnionej architektury rekonfiguracji oprogramowania -- Część 1: Uogólniony interfejs radia wielokrotnego (gMURI)

Zakres

Niniejszy dokument definiuje model informacyjny i protokół interfejsu radia wielokrotnego dla rekonfigurowalnego RE, z wyjątkiem rekonfigurowalnych urządzeń ruchomych, które są objęte dokumentami od [i.6] do [i.11]. Opracowanie oparto na przypadkach zastosowań zdefiniowanych w ETSI TR 103 585, na wymaganiach systemowych zdefiniowanych w ETSI EN 303 641 i na architekturze odnoszącej się do rekonfiguracji radiowej dla rekonfigurowalnych RE zdefiniowanej w ETSI EN 303 648.
Niniejszy dokument opiera się na ETSI EN 303 146-1 i zawiera uogólnioną definicję interfejsu dla uogólnionej architektury rekonfiguracji oprogramowania

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 681-1 V1.1.2:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń radiowych dla uogólnionej architektury rekonfiguracji oprogramowania -- Część 1: Uogólniony interfejs radia wielokrotnego (gMURI)
Data publikacji 23-02-2021
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 681-1 V1.1.2:2020 [IDT]
ICS 33.060.99