PN-ETSI EN 303 613 V1.1.1:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Specyfikacja warstwy dostępowej dla inteligentnych systemów transportowych pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz LTE-V2X

Zakres

Niniejszy dokument definiuje dwie najniższe warstwy, warstwę fizyczną i warstwę łącza danych, zgrupowane w warstwę dostępową wzorcowej architektury stacji ITS ETSI EN 302 665. Technika dostępu wyspecyfikowana w niniejszym dokumencie odnosi się do tego co jest znane jako łącze poboczne lub interfejs PC5 pojazdu LTE do wszystkich (LTE-V2X) dla następujących pasm częstotliwości:
• Praca w paśmie częstotliwości przeznaczonym dla aplikacji ITS związanych z bezpieczeństwem w zakresie częstotliwości od 5,875 GHz do 5,925 GHz.
• Praca w paśmie częstotliwości przeznaczonym dla aplikacji ITS nie związanych z bezpieczeństwem w zakresie częstotliwości od 5,855 GHz to 5,875 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 613 V1.1.1:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Specyfikacja warstwy dostępowej dla inteligentnych systemów transportowych pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz LTE-V2X
Data publikacji 27-08-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 613 V1.1.1:2020 [IDT]
ICS 35.240.60