PN-ETSI EN 303 609 V12.5.1:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Przekaźniki GSM -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących rodzajów urządzeń:
1) Przekaźniki GSM.
Te rodzaje urządzeń radiowych mogą pracować we wszystkich lub w dowolnej części pasm częstotliwości podanych w tablicy 1-1.
Tablica 1-1: Pasma częstotliwości przekaźników GSM
Pasmo GSM Kierunek transmisji Odpowiednie pasma częstotliwości przekaźników GSM
P-GSM 900 W dół Od 935 MHz do 960 MHz
W górę Od 890 MHz do 915 MHz
E-GSM 900 W dół Od 925 MHz do 960 MHz
W górę Od 880 MHz do 915 MHz
R-GSM 900 W dół Od 921 MHz do 960 MHz
W górę Od 876 MHz do 915 MHz
ER-GSM 900 W dół Od 918 MHz do 960 MHz
W górę Od 873 MHz do 915 MHz
DCS 1 800 W dół Od 1 805 MHz do 1 880 MHz
W górę Od 1 710 MHz do 1 785 MHz
GSM 450 W dół Od 460,4 MHz do 467,6 MHz
W górę Od 450,4 MHz do 457,6 MHz
GSM 480 W dół Od 488,8 MHz do 496 MHz
W górę Od 478,8 MHz do 486 MHz

UWAGA 1: W pewnych okolicznościach, na przykład gdy operator (lub więcej niż jeden operator koordynujący wykorzystanie przekaźników) nie ma przydzielonego całego pasma zdefiniowanego w tablicy 1-1, może być konieczne ograniczenie zakresu częstotliwości roboczych przekaźników. W tym przypadku do sprawdzenia działania przekaźnika może być zastosowane badanie „Poziom poza pasmem roboczym” z załącznika C.
UWAGA 2: Przekaźnik jest zaprojektowany do pracy w jednym lub kilku pasmach roboczych wewnątrz odpowiednich pasm MS i BTS.
Niniejszy dokument obejmuje wymagania dotyczące przekaźników GSM 8, 9, 10, 11 oraz 12 wydania 3GPP.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące pokazania, że urządzenia radiowe zarówno efektywnie wykorzystują jak i wspierają efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu przeciwdziałania szkodliwym zakłóceniom.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 609 V12.5.1:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Przekaźniki GSM -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 25-10-2016
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 609 V12.5.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.070.50