PN-ETSI EN 303 472 V1.1.1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla urządzeń RAN

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i skojarzone procesy pomiarowe, które odzwierciedlają eksploatacyjną efektywność energetyczną następujących, cyfrowych komórkowych urządzeń RAN i wspomagającej infrastruktury:
• zintegrowana BS;
• rozproszona BS;
• teren BS.
Przekaźniki nie są uwzględnione w niniejszym dokumencie, ale przewidziano je w przyszłych pracach (ffs).
Zużycie energii przez urządzenia użytkownika (UE) wykracza poza zakres niniejszego dokumentu, jednak to jak urządzenia użytkownika (UE) wpływają na efektywność energetyczną stacji bazowych uwzględniono w przyszłych pracach.
Wyspecyfikowane KPI:
• wiążą zużycie energii (w postaci elektryczności) z ilością przetworzonych danych;
• wiążą zużycie energii (w postaci elektryczności) z obsługiwanym obszarem pokrycia;
• mogą być stosowane do powyższych urządzeń a także, w pewnych przypadkach, do terenów rozmieszczenia urządzeń;
• są głównie przeznaczone do analiz trendów - nie pozwalają na porównanie pojedynczych BS, nawet w przypadku “podobnych” warunków eksploatacji.
Niniejszy dokument specyfikuje KPI, które mają zastosowanie do BS w sieci pojedynczego operatora. KPI dla dzielonych BS i lokalizacji BS dwóch lub więcej operatorów uwzględniono w przyszłych pracach.
Urządzenia, których dotyczy niniejszy dokument obsługują następujące RAN, między innymi, zarówno indywidualnie jak i w kombinacjach:
• UTRA, WCDMA (IMT-2000 z rozpraszaniem bezpośrednim, W-CDMA, UMTS);
• E-UTRA, LTE (IMT-2000 i zaawansowane IMT );
• GSM (IMT-2000 SC, technika GSM/EDGE).
KPI dla przyszłych technik RAN, takich jak 5G, zostaną uwzględnione w przyszłej wersji niniejszego dokumentu po zakończeniu odpowiednich specyfikacji.
Niniejszy dokument nie definiuje docelowych wartości zużycia energii ani efektywności energetycznej urządzeń, dla których KPI wyspecyfikowano.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 472 V1.1.1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria środowiskowa (EE) -- Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla urządzeń RAN
Data publikacji 26-03-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 472 V1.1.1:2018 [IDT]
ICS 33.020