PN-ETSI EN 303 213-5-2 V1.1.1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 5-2: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego urządzeń multilateracyjnych (MLAT) -- Nadajniki odniesienia i pojazdów

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów w odniesieniu do następujących urządzeń:
1) urządzeń nadających w paśmie 1 090 MHz, stosowanych jako naziemne nadajniki odniesienia urządzeń multilateracyjnych trybu S zaawansowanego systemu zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS);
2) urządzeń nadających w paśmie 1 090 MHz, stosowanych w naziemnych pojazdach śledzących zaawansowanego systemu zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS);
Anteny tych urządzeń są antenami biernymi bez dodatkowych wzmacniaczy.
UWAGA; Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU są podane w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 303 213-5-2 V1.1.1:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 5-2: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego urządzeń multilateracyjnych (MLAT) -- Nadajniki odniesienia i pojazdów
Data publikacji 18-11-2022
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 213-5-2 V1.1.1:2022 [IDT]
ICS 03.220.50, 49.090