PN-ETSI EN 303 203 V2.1.1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy medycznych sieci w obszarze ciała (MBANS) pracujące w zakresie od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wymagania dla zademonstrowania, że systemy medycznych sieci w obszarze ciała (MBANS)
„ …..skonstruowane są w taki sposób, aby w celu unikania szkodliwych zakłóceń skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały jego efektywne wykorzystanie.” (artykuł 3.2 dyrektywy 2014/53/UE) [i.3].
Dokument niekoniecznie obejmuje wszystkie charakterystyki, które mogą być wymagane przez użytkownika, ani nie odnosi się do osiągalnych parametrów optymalnego działania.
Rodzaje urządzeń, które mogą należeć do MBANS obejmują czujniki medyczne na ciele i poza ciałem pacjenta, urządzenia do monitorowania pacjenta i medyczne elementy wykonawcze objęte dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych (Dyrektywa 93/42/EEC [i.5]).
Niniejszy dokument stosuje się do następujących wewnątrzbudynkowych zastosowań MBANS:
• MBANS działający w placówce opieki zdrowotnej.
• MBANS działający w domu pacjenta.
Niniejszy dokument zawiera następujące podstawowe parametry techniczne urządzeń radiowych MBANS, które zostały również uwzględnione w załączniku 2 do
CEPT/ERC/REC 70-03 [i.2]:
• MBANS w placówce opieki zdrowotnej o maksymalnej e.i.r.p. wynoszącej 1 mW i cyklem pracy nie większym niż 10 % przy maksymalnej szerokości pasma emisji 3 MHz.
• MBANS w domu pacjenta o maksymalnej e.i.r.p. wynoszącej 10 mW i cyklem pracy nie większym niż 2 % przy maksymalnej szerokości pasma emisji 3 MHz.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 203 V2.1.1:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy medycznych sieci w obszarze ciała (MBANS) pracujące w zakresie od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 05-07-2016
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 203 V2.1.1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 35.240.80, 33.060.20