PN-ETSI EN 302 686 V1.1.1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Urządzenia radiokomunikacyjne pracujące w zakresie częstotliwości od 63 GHz do 64 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do komunikacji korporacyjnej wykorzystującej nadajniki i odbiorniki inteligentnych systemów transportowych (ITS). Komunikacja ITS może obejmować relacje: pojazd-pojazd, pojazd-infrastruktura oraz infrastruktura-pojazd.
Wyposażenie składa się z nadajnika oraz związanego z nim kodera i modulatora i/lub odbiornika i związanego z nim demodulatora i dekodera. Typy urządzeń objęte niniejszym dokumentem są następujące:
• Urządzenia pokładowe (urządzenia OBE z integralną lub dedykowaną anteną lub antenami, przeznaczone do używania w pojazdach, np. drogowych albo szynowych).
• Urządzenia przydrożne (urządzenia RSE z integralną lub dedykowaną anteną lub antenami, zwykle używane jako stacje o ustalonej lokalizacji); np. jako infrastruktura drogowa lub kolejowa.
Te sieci pracują na małe odległości z bardzo szerokim pasmem, używając różnych kierunkowych mediów i anten o dużym zysku aby umożliwić wysoki stopień wykorzystania widma oraz aby było możliwe użycie elastycznego schematu szerokości pasma, który normalnie wykorzystuje tryb szerokopasmowy a okresowo redukuje pasmo (np. do strojenia anteny lub innych działań).
Charakterystyki techniczne tych zastosowań są opisane w TR 102 400, gdzie są opisane aplikacje ITS w zakresie 63 GHz do 64 GHz. Niniejszy dokument jest także zgodny z wynikami studium kompatybilności widmowej w Raporcie 113 ECC CEPT.
Urządzenia radiowe tych typów mogą pracować we wszystkich lub jakiejkolwiek części zakresów częstotliwości podanych w tablicy 1.
Tablica 1: Zakresy częstotliwości usług radiokomunikacyjnych
Zakresy częstotliwości usług radiokomunikacyjnych
Nadawanie 63 GHz do 64 GHz
Odbiór 63 GHz do 64 GHz

Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków dyrektywy 1999/5/WE (dyrektywa R&TTE), artykuł 3.2, w którym stwierdzono, że „... urządzenia radiowe należy konstruować tak, aby efektywnie wykorzystywały widmo przydzielone radiokomunikacji naziemnej/ kosmicznej i zasoby orbitalne, unikając szkodliwych interferencji”.
Oprócz niniejszego dokumentu również inne EN, w których określono wymagania techniczne dotyczące zasadniczych wymagań z innych części artykułu 3 dyrektywy R&TTE, mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA: Listę takich EN zamieszczono na stronie internetowej http://www.newapproach.org/

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 686 V1.1.1:2011 - wersja polska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Urządzenia radiokomunikacyjne pracujące w zakresie częstotliwości od 63 GHz do 64 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 04-02-2014
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 686 V1.1.1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 35.240.60