PN-ETSI EN 302 663 V1.2.1:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 663 V1.3.1:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Specyfikacja warstwy dostępowej inteligentnych systemów transportowych pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz

Zakres

Niniejszy dokument definiuje dwie najniższe warstwy, warstwę fizyczną i warstwę łącza danych, zgrupowane w warstwę dostępową wzorcowej architektury stacji ITS. Technika warstwy dostępowej wyspecyfikowana w niniejszym dokumencie jest zbiorczo nazywana ITS-G5. Jest to część stosu komunikacyjnego obsługującego wymianę danych pomiędzy stacjami ruchomymi bez uprzedniego zestawiania sieci, tj. w trybie doraźnym (ad hoc), w następujących pasmach częstotliwości w Europie:
• ITS-G5A: praca ITS-G5 w europejskich pasmach częstotliwości dla ITS, przeznaczonych dla aplikacji związanych z bezpieczeństwem, w zakresie częstotliwości od 5,875 GHz do 5,905 GHz.
• ITS-G5B: praca w europejskich pasmach częstotliwości dla ITS, przeznaczonych dla aplikacji nie związanych z bezpieczeństwem, w zakresie częstotliwości od 5,855 GHz do 5,875 GHz.
• ITS-G5D: praca aplikacji ITS w zakresie częstotliwości od 5,905 GHz do 5,925 GHz.
Technika ITS-G5 opiera się na IEEE 802.11-2012 oraz ANSI/IEEE Std 802.2. Przez ustawienie zmiennej MIB dot11OCBActivated na wartość true w IEEE 802.11-2012 staje się możliwa komunikacja na zewnątrz kontekstu BSS. Ten typ komunikacji pozwala na bezpośrednią wymianę ramek danych, bez narzutu zarządzania związanego z zestawianiem sieci. Wszystkie wymagania w IEEE 802.11-2012 związane z komunikacją “na zewnątrz kontekstu BSS” są także wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie. Wszystkie opcjonalne funkcjonalności w IEEE 802.11-2012 związane z komunikacją “na zewnątrz kontekstu BSS” są także opcjonalne w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 663 V1.2.1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Specyfikacja warstwy dostępowej inteligentnych systemów transportowych pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz
Data publikacji 25-02-2014
Data wycofania 27-08-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 663 V1.2.1:2013 [IDT]
ICS 35.240.60
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 663 V1.3.1:2020-08 - wersja angielska