PN-ETSI EN 302 636-3 V1.2.1:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 3: Architektura sieci

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje architekturę sieci komunikacyjnych w inteligentnych systemach transportowych (ITSC). Ta architektura sieci jest zorientowana, ale nie wyłącznie, na komunikację pojazdową. Ta architektura umożliwia szeroki zakres aplikacji ITS obejmujący bezpieczeństwo drogowe, efektywność ruchu oraz rozrywkę i gospodarkę.
Niniejszy dokument definiuje ramy sieci i protokołów transportu danych, które realizują wymianę danych pomiędzy stacjami ITS. Szczególną cechą jest protokół GeoNetworking, który zapewnia doraźną i wieloprzęsłową komunikację przy wykorzystaniu technik bezprzewodowych o krótkim zasięgu i położenia geograficznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 636-3 V1.2.1:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 3: Architektura sieci
Data publikacji 10-08-2015
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 636-3 V1.2.1:2014 [IDT]
ICS 35.240.60