PN-ETSI EN 302 625 V1.1.1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Szerokopasmowe systemy dla służb ratowniczych (BBDR) pracujące w zakresie 5 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń wykorzystywanych w szerokopasmowych systemach dla służb ratowniczych (BBDR) w paśmie 5 GHz.
Urządzenia te są używane przez służby ratownicze (DR), które wymagają skutecznego szybkiego rozwinięcia incydentalnych sieci doraźnych. Aplikacje są wykorzystywane czasowo przez służby ratownicze we wszystkich działaniach związanych z katastrofami, w tym w zapobieganiu katastrofom oraz w scenariuszach powypadkowych. Na przykład zapewniają komunikację na miejscu zdarzenia, aplikacje wizyjne lub danych robotycznych, telesterowanie i telemetrię, wyszukiwanie w bazach danych krytycznych, sprawozdawczość, wymianę danych i informacji lokalizacyjnych.
UWAGA: Zakresy częstotliwości dla aplikacji BBDR określono w Zaleceniu ECC (08)04.
Te typy urządzeń radiowych mogą pracować we wszystkich (lub w części) zakresach częstotliwości podanych w Tablicy 1.
Tablica 1: Zakresy częstotliwości usług radiokomunikacyjnych
Zakresy częstotliwości usług radiokomunikacyjnych
Nadawanie od 4 940 MHz do 4 990 MHz
Odbieranie od 4 940 MHz do 4 990 MHz
Nadawanie od 5 150 MHz do 5 250 MHz
Odbieranie od 5 150 MHz do 5 250 MHz

Niniejszy dokument dotyczy następujących typów urządzeń:
• Urządzeń stacji bazowych (urządzenia BE wyposażone w antenę(-y) zintegrowaną(-e) lub dedykowaną(-e), do wykorzystania jako stacja stacjonarna, przemieszczalna lub ruchoma).
• Urządzeń użytkownika (urządzenia UE wyposażone w antenę(-y) zintegrowaną(-e) lub dedykowaną(-e), zwykle do wykorzystania jako stacje ruchome).

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 625 V1.1.1:2010 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Szerokopasmowe systemy dla służb ratowniczych (BBDR) pracujące w zakresie 5 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 20-02-2015
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 625 V1.1.1:2009 [IDT]
ICS 33.100.01