PN-ETSI EN 302 623 V1.1.1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Szerokopasmowe bezprzewodowe systemy dostępowe (BWA) pracujące w zakresie częstotliwości od 3 400 MHz do 3 800 MHz -- Ruchome stacje końcowe -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy końcowych stacji ruchomych (TS) typu FDD i TDD szerokopasmowych bezprzewodowych systemów dostępowych (BWA) pracujących w zakresie częstotliwości od 3 400 MHz do 3 800 MHz. Dokument ma zastosowanie do systemów wykorzystujących zarówno anteny zintegrowane, jak i niezintegrowane. Celem niniejszego dokumentu jest spełnienie postanowień artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/WE [i.3] (Dyrektywa R&TTE), w którym stwierdza się, że "? urządzenia radiowe należy konstruować tak, aby efektywnie wykorzystywały widmo przydzielone radiokomunikacji naziemnej/kosmicznej i zasoby orbitalne, i tak, aby uniknąć szkodliwych interferencji". Oprócz niniejszego dokumentu również inne EN, w których określono wymagania techniczne dotyczące zasadniczych wymagań innych części artykułu 3 dyrektywy R&TTE, mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu. W niniejszym dokumencie nie odniesiono do tych systemów IMT-2000, które są przedmiotem EN 301 908 UWAGA: Wykaz takich EN znajduje się na stronie internetowej http://www.newapproach.org

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 623 V1.1.1:2012 - wersja polska
Tytuł Szerokopasmowe bezprzewodowe systemy dostępowe (BWA) pracujące w zakresie częstotliwości od 3 400 MHz do 3 800 MHz -- Ruchome stacje końcowe -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 10-08-2012
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 623 V1.1.1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 623 V1.1.1:2009 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.070.99