PN-ETSI EN 302 617-2 V1.1.1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze na zakres UHF, instalowane w naziemnych stacjach bazowych, przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Dokument odnosi się do naziemnych lotniczych stacji bazowych pracujących z modulacją DSB AM i odstępem kanałowym 25 kHz przeznaczonych do analogowej transmisji sygnału mowy. Dotyczy nadajników,odbiorników i urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w całym lub części pasma lotniczego od 225 MHz do 399,975 MHz. Dokument określa wymagania techniczne zapewniające zgodność urządzeń z postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE (artykuł 3 punkt 2)

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 617-2 V1.1.1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze na zakres UHF, instalowane w naziemnych stacjach bazowych, przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 28-06-2011
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 617-2 V1.1.1:2010 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.20, 33.100.01