PN-ETSI EN 302 617-1 V1.1.1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze na zakres UHF, instalowane w naziemnych stacjach bazowych, przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Część 1: Charakterystyki techniczne i metody pomiaru

Zakres

Podano minimum wymagań technicznych dla nadajników, odbiorników i urządzeń nadawczo-odbiorczych, instalowanych w naziemnych lotniczych stacjach bazowych, pracujących w zakresie UHF (od 225 MHz do 399,975 MHz), z odstępem kanałowym 25 kHz, przeznaczonych do analogowej transmisji sygnału mowy

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 617-1 V1.1.1:2009 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze na zakres UHF, instalowane w naziemnych stacjach bazowych, przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Część 1: Charakterystyki techniczne i metody pomiaru
Data publikacji 29-10-2009
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 617-1 V1.1.1:2009 [IDT]
ICS 33.100